Lliurament de comandes, cancel·lacions i devolucions

Els productes adquirits per l’usuari s’enviaran a través de l’operador logístic contractat per Frutier JOIES DE FRUITA S.L. . En la realització de la comanda tant el nom de l’operador logístic com les despeses associades a cada comanda apareixeran a la realització de la compra. Els costos per una incorrecta introducció de dades d’enviament en la comanda per part de l’usuari aniran a càrrec de l’usuari.
El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari en el formulari de comanda. Frutier JOIES DE FRUITA S.L. no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa de enviaments assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari. Es lliurarà la comanda en 72 h a península, i en 3/7 dies per a Balears, Ceuta i Melilla.
Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l’enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies després d’haver rebut el producte. Les despeses d’enviament són a càrrec del client. L’import del producte es tornarà íntegrament, sempre que prèviament el producte hagi estat retornat i recepcionat al proveïdor en perfectes condicions.
Queden exclosos d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error de Frutier JOIES DE FRUITA S.L. o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Frutier JOIES DE FRUITA S.L. es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual sempre que hi hagi disponibilitat del mateix. També es farà càrrec de les despeses de devolució i d’enviament. En el cas que no es pogués fer el canvi es reintegrarà l’import. Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic info@frutier.com

0